Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Κατηγορίας Ι: έως 31-01-2026

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Κατηγορίας Ι: έως 31-01-2026

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένα ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός κτιρίου, όπως τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, τυχόν τακτοποιήσεις ή μεταγενέστερες πράξεις (π.χ. άδεια μικρής κλίμακας). Σκοπός της είναι η διασφάλιση ότι το ακίνητο είναι πολεοδομικά <<καθαρό>> και ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία που το αφορούν υπάρχουν ψηφιακά φέρνοντας το τέλος στον Γολγοθά αναζήτησής τους σε αρχεία πολεοδομιών και συμβολαιογράφων.

Ποια κτίρια πρέπει να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα και ποιες είναι οι κατηγορίες;

Τα κτίρια, με βάση το Νόμο 4495/ 2017 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

  1. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων.
  3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων).
  4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις).
  5. Σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
  6. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
  7. Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.
  8. Εκπαιδευτικά κτίρια: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  9. Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
  10. Σωφρονιστικά καταστήματα: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Κατηγορία ΙΙ:

Όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για κάθε κατηγορία κτιρίων;

Κατηγορία Ι: Η υποβολή της ταυτότητας πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Με την προθεσμία υποβολής μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 και δεδομένου ότι η διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαιτεί αρκετό χρόνο, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με έναν Μηχανικό, ενεργό μέλος Τ.Ε.Ε., της επιλογής τους για να ξεκινήσουν τη διαδικασία.

Κατηγορία ΙΙ: Η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, σε περίπτωση ένταξης σε πρόγραμμα <<Εξοικονομώ>>.

Συνιστάται ισχυρώς να υλοποιείται και με το πέρας τακτοποίησης τυχόν αυθαιρεσιών για την εξασφάλιση της διατήρησής τους.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν υποβληθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα στα κτίρια κατηγορίας Ι;

Η μη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου ενδέχεται να επιφέρει νομικές και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμο από 200 € έως και 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας;

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει την ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη Μηχανικό, ενεργό μέλος Τ.Ε.Ε. Ο Μηχανικός αναλαμβάνει τη συλλογή, τον έλεγχο και την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων του κτιρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει αυτοψία, μετρήσεις και αντιπαραβολή αυτών με τα εγκεκριμένα σχέδια, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Με βάση τον νόμο 4495/2017, η συμμόρφωση με την υποχρέωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι ουσιώδης για τη νομιμότητα των κτιρίων και τη διαφάνεια των μεταγενέστερων πράξεων και πράξεων μεταβίβασης ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη καθοδήγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ( 2114108831 και 6948354187) ή μέσω email (info@mixanikos-athina.gr).

 

02 - 06 - 2024