Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Φθινόπωρο 2021

Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Φθινόπωρο 2021

Στις 29 – 07 –2021 παρουσιάστηκε το νέο «Εξοικονομώ» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

 

Κύρια χαρακτηριστικά

Επιλέξιμη κατοικία μπορεί να είναι το μεμονωμένο διαμέρισμα, η μονοκατοικία καθώς και η πολυκατοικία που:

1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.

3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4. Έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

 

Δυνητικά Ωφελούμενοι

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία

Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

 

Προϋπολογισμός Προγράμματος και Παρεμβάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. € (με ΦΠΑ) διανεμημένος ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με πληθυσμιακά και ενεργειακά κριτήρια.

Η συνολική μόχλευση κεφαλαίων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις €

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ) επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2),
  • Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2),
  • Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις.

 

Παράδειγμα

Για ένα διαμέρισμα/μονοκατοικία επιφανείας 118,72 τ.μ. με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 233,7 kWh/τ.μ.:

  • 0,9 € / kWh Χ 233,7 kWh/τ.μ. Χ 118,72 τ.μ. = 24.970,38 €
  • 180,00 € / τ.μ. Χ 118,72 τ.μ. = 21.369,60 €
  • 28.000 €

Άρα ο τελικός μέγιστος προϋπολογισμός είναι 21.369,60  €.

 

Χρονικοί περιορισμοί και Λοιπές δαπάνες

Οι εγκεκριμένες προτάσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα μέχρις ενός ποσού το Α ΠΕΑ, το Β ΠΕΑ, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας, ο Σύμβουλος έργου.

 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια. Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

 

Η Ομάδα των Μηχανικών μας είναι στην διάθεσή σας, ώστε να σας λύσουμε κάθε απορία επί του θέματος. Τηλέφωνα 211 4108831, 694 8354187.

 

30 - 07 - 2021