Οι υποθέσεις των ακινήτων μας που διεκπεραιώνονται από το σπίτι

Οι υποθέσεις των ακινήτων μας που διεκπεραιώνονται από το σπίτι

Τα έως τώρα δεδομένα για τις προθεσμίες των ακινήτων έχουν ως εξής:

- Λήγει στις 30 Ιουνίου 2020 η διόρθωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους της χώρας, η υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν έχουν οικοδομική άδεια καθώς και των κτισμάτων που έχουν σοβαρές και μεγάλες αυθαιρεσίες και ανήκουν στην κατηγορία 5 του ισχύοντος νόμου. Επιπλέον, λήγει στις 30 Ιουνίου η υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών κάνοντας χρήση των εκπτώσεων. Από 1η Ιουλίου θα ισχύσουν επιπλέον αυξημένα πρόστιμα και υποχρέωση της υποβολής φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Λήγει τον Απρίλιο η άτυπη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα. Με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη από τις εξελίξεις λόγω κορωνοϊού, η διοίκηση του Κτηματολογίου αναμένεται να συνεχίσει την άτυπη παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας εκπρόθεσμα μέχρι τον Σεπτέμβριο, χρόνος που εκτιμάται πως θα τεθούν σε εφαρμογή τα κλιμακωτά πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες ήταν ασυνεπείς στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων.

Οι εργασίες που μπορούν να γίνουν τώρα από το σπίτι ηλεκτρονικά είναι:

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Οι πολίτες, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης έχουν την επιλογή να καταθέσουν την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου.

Υπαγωγή στο Νόμο των Αυθαιρέτων

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο μηχανικό. Αυτά είναι: εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, Οικοδομική Άδεια ή άλλο στοιχείο νομιμότητας του κτιρίου, συμβόλαιο ιδιοκτησίας, Ε9, λοιπά έγγραφα που δικαιολογούν εκπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς από το Κτηματολόγιο ή την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Αεροφωτογραφιών & Χαρτών για την απόδειξη ημερομηνίας κατασκευής αυθαιρέτου.

Διόρθωση ξεχασμένων τετραγωνικών στον Δήμο

Μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και με τους κωδικούς του taxisnet να υποβάλετε διόρθωση τ.μ. επιλέγοντας αρχικά τον δήμο όπου ανήκει το ακίνητο. Καλό όμως είναι να διορθώσετε τα τετραγωνικά που έχετε τακτοποιήσει ή έχετε από παραδρομή ξεχάσει (π.χ. σοφίτα, πατάρι, αποθήκη κλπ). Σε περίπτωση όμως που έχετε αυθαίρετα, θα πρέπει να περιμένετε ώστε πρώτα να κάνει αυτοψία ο μηχανικός που θα σας βεβαιώσει τα ακριβή τετραγωνικά και την χρήση των κτισμάτων και στη συνέχεια αφού γίνει η υπαγωγή τους στο νόμο περι αυθαιρέτων θα διορθώσετε το Ε9 και κατόπιν θα προβείτε και στη διόρθωση των τετραγωνικών στον Δήμο.

30 - 05 -2020