Άδειες Ιατρείων, Οδοντιατρίων

Άδειες Ιατρείων, Οδοντιατρίων

Η Ομάδα των Μηχανικών μας παρέχει στους ενδιαφερόμενους γιατρούς/ οδοντιάτρους τις εξής επιλογές:

  • την εξ’ ολοκλήρου συλλογή και έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων, την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001, καθώς και την κατάθεση και παρακολούθηση της εξέλιξης του φακέλου στον Ιατρικό/ Οδοντιατρικό Σύλλογο έως την έκδοση της Άδειας.
  • την μεμονωμένη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001, στην Τροποποίησή του με το ΦΕΚ 70 Α΄ 2001 «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» και στον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

Θα χαρούμε να συμβουλευτείτε έναν Μηχανικό μας ώστε να ενημερωθείτε εκτενώς σε σχέση με τις κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις των επιμέρους χώρων του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου κ.ά. πρωτού προβείτε σε μίσθωση ή αγορά.  Με αυτή σας την κίνηση εξοικονομείτε άμεσα χρόνο και χρήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211 410 8831, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.