Άδειες Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Άδειες Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων

Εκτός από ξενοδοχεία υπάρχουν και άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων. Αυτές είναι τα μοτέλ, τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα μικτού τύπου, τα παραδοσιακά καταλύματα και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους.

Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότησή τους. Όμως για την αδειοδότηση ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών υπέυθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.). 

Βήματα αδειοδότησης

 • Έλεγχος καταλληλότητας οικοπέδου και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ)

Γενικά δικαιολογητικά για την έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας κύριων τουριστικών καταλυμάτων (Ε.Σ.Λ)

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Οικοδομική άδεια
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Βεβαίωση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.
 • Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης ορισμού διευθυντή, για τα οποία υπάρχει διαφοροποίηση αναλόγως την κατηγορία του καταλύματος.
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης

Η κάθε μορφή τουριστικού καταλύματος εξετάζεται ξεχωριστά και τα ειδικά δικαιολογητικά διαφέρουν ανά περίπτωση και ανά νομική μορφή της εταιρείας στο όνομα της οποίας πρόκειται να λειτουργήσει.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211 410 8831, ώστε να σας παρέχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά και να συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας πλάνο.