Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495/ 2017

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495/ 2017

Σε συμβολαιογραφικές πράξεις επί ακινήτων όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή εκδίδεται για:

α) Οικόπεδα χωρίς κτίσμα

β) Νομίμως υφιστάμενες κατασκευές

γ) Κτίρια ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους ρύθμισης αυθαιρεσιών ( Ν.3843/ 2010, Ν. 4014/ 2011, Ν. 4178/ 2013) ή που υπάγονται στον Ν. 4495/ 2017 υπό την προϋπόθεση εξόφλησης τουλάχιστον του 30% του προστίμου.

 Η Βεβαίωση Νομιμότητας έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και προσαρτάται στις ανωτέρω δικαιοπραξίες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211 410 8831, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η Διαδικασία μας:

  • Αναζητούμε στην Πολεοδομία τα σχέδια και τις μελέτες που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
  • Επιτόπου αυτοψία στον χώρο και έλεγχος νομιμότητας από Μηχανικό ύστερα από την διενέργεια όλων των απαιτούμενων μετρήσεων και σύγκριση αυτών με τα εγκεκριμένα σχέδια που έχουμε παραλάβει από την Πολεοδομία.
  • Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού.