Δήλωση στο Κτηματολόγιο

Δήλωση στο Κτηματολόγιο

Μπορείτε να αναθέσετε σε εμάς την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί  με ορθότητα και να κατοχυρώσετε την ιδιοκτησία σας. Σταδιακά, καλούμαστε να υποβάλουμε δήλωση ιδιοκτησίας για τα ακίνητα που χωροθετούνται στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου κτλ. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr ώστε να ενημερωθείτε για την περιοχή που σας ενδιαφέρει).

Η προετοιμασία που πρέπει να κάνετε πριν την τελική υποβολή της δήλωσης είναι:

Να γνωρίζετε ή να ενημερωθείτε πού είναι το ακίνητό σας, ώστε να μπορείτε να το εντοπίσετε πάνω στους χάρτες. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, το οποίο γνωρίζει την περιοχή και μπορεί να σας υποδείξει με ασφάλεια το ακίνητο.

Μπορείτε να εντοπίσετε το ακίνητό σας ακόμη και αν δεν διαθέτετε τοπογραφικό:

Η «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών», μέσω του ιστότοπου www.ktimatologio.gr σας παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίσετε το ακίνητό σας, να θέσετε στον χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα πολύγωνο), να μετρήσετε τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και να εκτυπώσετε την εικόνα για να την υποβάλετε μαζί με τη δήλωσή σας.

Επισημαίνεται  ότι η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ‘87 είναι η πλέον ασφαλής και εγγυημένη οδός ώστε να μην διατρέχετε τον κίνδυνο αμφισβήτησης ορίων και να αποφύγετε οποιαδήποτε υποβολή μελλοντικής ένστασης.

Τα έγγραφα που πρόκειται να σας ζητηθεί να αναρτηθούν είναι:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ συμβόλαιο)
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του
  • Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου
  • Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας

Η σύνταξη/ υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας) είναι υποχρεωτική όταν:

  • Το αναφέρει το συμβόλαιό σας
  • Επικαλείστε χρησικτησία σε αγροτεμάχιο/ οικόπεδο
  • Έχετε εκδώσει οικοδομική άδεια (συνεπώς υπάρχει τοπογραφικό)
  • Το έχετε ήδη συντάξει για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για αγοραπωλησία)

Έγγραφα απόδειξης της χρησικτησίας:

Εάν  το δικαίωμά σας το έχετε αποκτήσει με χρησικτησία, και εφόσον δεν διαθέτετε τη σχετική δικαστική απόφαση, είναι απαραίτητο να υποβάλετε κάποια έγγραφα ώστε να αποδειχθεί η χρησικτησία (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, Ε9 κ.λ.π). Από τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Το παράβολό που καλείστε να πληρώσετε:

Στις αστικές περιοχές καταβάλλεται για κάθε δικαίωμα πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ και για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες 20 ευρώ.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν περισσότερα από δύο δικαιώματα εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ καταβάλλουν πάγιο τέλος για 2 δικαιώματα.