Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίρια κάθε χρήσης (κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κά) σύμφωνα με την νεώτερη αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) (ΚΥΑ 178581/2017). Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  είναι υποχρεωτική:

  • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
  • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον.

Η Διαδικασία μας:

  • Ενεργειακός Επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση και επιμέτρηση του κτιρίου ή της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μετρά με ακρίβεια τις διαστάσεις των κουφωμάτων, και καταγράφει αναλυτικά τις σκιάσεις καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, καθώς και τον φωτισμό και τον μηχανικό αερισμό σε περίπτωση κτιρίου τριτογενή τομέα.
  • Ακολούθως, στο Γραφείο πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης και τέλος στην έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.)
  • Το ΠΕΑ παραδίδεται σε δύο αντίγραφα στον ιδιοκτήτη εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αυτοψίας. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του ιδιοκτήτη καθώς το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια.