Υπηρεσία Μιας Στάσης

Υπηρεσία Μιας Στάσης

Η παροχή Υπηρεσιών μιας Στάσης συνεπάγεται ότι το Τεχνικό Γραφείο και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν κάθε υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος για πάσης φύσεως τεχνικά, πολεοδομικά, νομικά, συμβολαιογραφικά και οικονομικά ζητήματα.

Με κατεύθυνση την εξ’ ολοκλήρου διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας η ομάδα Μηχανικών με υπεύθυνη τη Βασιλική Πλατανίτη Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η ομάδα των Νομικών με υπεύθυνο το Δικηγόρο Θεόδωρο Χαραλάμπους μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η ομάδα των Οικονομολόγων - Λογιστών με υπεύθυνο τον Ρούσσο Γεώργιο Οικονομολόγο - Λογιστή μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και λοιποί συνεργάτες μας, όπως τεχνίτες, συμβολαιογράφοι, εμπειρογνώμονες, ορκωτοί εκτιμητές, μεσίτες κ.α. είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με υπευθυνότητα, ζήλο και επαγγελματισμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας αποστείλετε email.

Στην Υπηρεσία μίας Στάσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Συμβουλές από Μηχανικό για πωλήσεις και αγορές ακινήτων, πάσης φύσεως συμβουλές για Επενδύσεις, Αιτήσεις για Δήλωση και διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου κ.ά.
  • Νομική Υποστήριξη όπως Έλεγχος τίτλων, άρση προσημειώσεων - υποθηκών, εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας, αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής, διεκδικητικές αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα νομής, αγωγές διανομής κ.ά.
  • Λογιστικές - Oικονομικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες όπως φορολογική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων ημεδαπών και κατοίκων εξωτερικού, ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση ή αλλαγή νομικής μορφής επιχείρησης, μεταβίβαση επιχείρησης, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.ά.